By focusing on the neighborhood of Tøyen in Oslo, Norway, this project addresses the challenges of urban injustice by analyzing invisible infrastructures - including social forces, ecological systems, and the mutual embeddedness of the former in the latter, and vice versa.

At a time when social scientists are increasingly confronted with the limitations of their insights generated by the workings of social power and ecological degradation, and when natural scientists are confronted with the limitations of their disciplinary achievements through the intrusion of the social dimension in problematics previously assumed to reside within their disciplinary scope, the need for transdisciplinary approaches, is becoming increasingly urgent.

Two major crises confront the world today. The first is the crisis of ecological degradation. The second is the crisis of inequality. This threatens to undermine economic growth, political stability, and act as a hindrance to the implementation of policies needed to counteract environmental degradation. Both of these ongoing and potentially enlarged crises intersect in urban space. Their causes and imprints are evident in cities around the globe. Redesigning cities will play a major role in counteracting socioecological existential risks. The novelty inherent in this project resides in its combination of transdisciplinary research, involving the collection and analysis of a broad range of data sources, drawing on the disciplinary toolboxes available in the natural sciences, social sciences, and architectural design; and the implementation of user-driven and constructive interventions in the realm of urban planning and policy development through community exhibitions, investigations of public sentiment, and architectural design. The timeliness of the project lies in its efforts to explore and analyze the role played by cities in contributing to several of the most profound problems confronting humanity today.

Nye boliger for Oslos eikebiller

Nye boliger for Oslos eikebiller

Et gammelt, hult eiketre er som en borg –med et yrende samfunn innenfor de beskyttende murene av hard eikeved.  I en eneste eik kan vi finne flere levende individer enn det bor mennesker i Oslo by tilsammen. Minst 1500 ulike arter lever på eik. Mange av dem er spesialister som ikke kan leve så mange andre steder enn i hule trær. Derfor er mange av dem på rødlisten.

Gamle eiketrær som har stått åpent til, for eksempel i hager, i alléer og i byer, får mye sol og blir ofte ekstra gode boliger for insekter. Men bytrærne våre hugges ned over en lav sko. Store gamle trær, fulle av liv, taper kampen om plassen mot veksten i byene, og når de deiser over ende forsvinner et levende økosystem.

Vårt prosjekt handler om å teste ut om vi klarer å lage en ny bolig for disse krypene som blir bostedsløse når de hule eikene blir hugget ned. Ikke som en unnskyldning for å kunne hugge flere hule eiketrær, men som et langtidskrisesenter, hvor billene kan bo mens de venter på at dagens store og sterke eiker skal begynne å dø og bli hule?

Vi laget to varianter av eikebillenes nye boliger– En som står på bakken, en kubikkmeter stor, og en mindre, som henger oppe i et tre, på ca. 70 liter. Kom og besøk dem, på Blindern eller på Ås!

Grønland flytende hage på plass i Akerselva

Grønland flytende hage på plass i Akerselva

Bor du, eller har flyttet til/fra området Tøyen/Kampen? Eller bruker du området?

Bor du, eller har flyttet til/fra området Tøyen/Kampen? Eller bruker du området?